Pendidikan

Makalah Konsep Pendidikan Mohammad Natsir

Konsep Pendidikan Mohammad Natsir Oleh : Badrul Tamam “Madju atau mundurnja salah satu kaum bergantung sebagian besar kepada peladjaran dan pendidikan jang berlaku dalam kalangan mereka itu. Tak ada satu bangsa jang terbelakang menjadi...

CONTINUE READING »»