Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Menyimpang

BAB I PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Masalah Manusia dilahirkan didunia dengan dibekali akal, pikiran, dan perasaan. Dengan bekal itulah manusia disebut sebagai makluk yang paling sempurna dan diamanati oleh sang pencipta sebagai pemimpin di...

CONTINUE READING »»